ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับศส13
 • RMT 1
 • 1701242699133
 • W-1
 • Pirunraj
 • Banner Award
 • Banner App Moac

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  • แผนผัง ระบบสหกรณ์
  • หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
  • ประโยชน์ของสหกรณ์
  • 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
  • แผนผัง ระบบสหกรณ์

  • หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์

  • ประโยชน์ของสหกรณ์

  • 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.

  เมนูอื่นๆ

  2567
  KM
  CDD 2
  Money

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook
  Youtube
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท

  Copyright © Cooperative Technology Transfer Center 13 Chainat

  ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : canva.com , flaticon.com , freepik.com , pixabay.com

  วีดีโอประกอบเว็บไซต์ : youtube.com

  BACK TO TOP